W MIESIĄCU LISTOPAD
OPŁATY ZA POSIŁKI WYNOSZĄ:
DLA UCZNIÓW ODDZ. 0
DNI POSIŁKOWYCH: JEST 21
ŚNIADANIA
21 x 1,60 zł = 33,60 zł
OBIADY
21 x 3,10 zł = 65,10 zł
PODWIECZOREK
21 x 1,00 zł = 21,00 zł
R A Z E M
119,70zł

DLA UCZNIÓW
KLAS 1-7 SP i GIMNAZJUM
DNI POSIŁKOWYCH: JEST 20
OBIADY
20 x 3,10 zł = 62,00 zł

PRACOWNICY
20 x 5,40 zł = 108,00 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 10 LISTOPADA

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK
OPŁATY ZA POSIŁKI WYNOSZĄ:
DLA UCZNIÓW ODDZ. 0
DNI POSIŁKOWYCH: JEST 22
ŚNIADANIA
22 x 1,60 zł = 35,20 zł
OBIADY
22 x 3,10 zł =68,20 zł
PODWIECZOREK
22 x 1,00 zł =22,00 zł
R A Z E M
125,40 zł

DLA UCZNIÓW
KLAS 1-7 SP i GIMNAZJUM
DNI POSIŁKOWYCH: JEST 22
OBIADY
22 x 3,10 zł =68,20 zł

PRACOWNICY
22 x 5,40 zł=118,80 zł
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 10 PAŹDZIERNIKA

 Rusza kolejna edycja konkursu                                                            

„Hura Makulatura 2017”.

Konkurs organizowany przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin

skierowany jest do uczniów szkół  i placówek oświatowych w Lublinie.

Zachęcamy uczniów do włączenia się w akcję i aktywną postawę wobec ochrony środowiska przyrodniczego!

Dla najbardziej zaangażowanych uczniów przewidziane upominki i dyplomy.

Zważoną makulaturę należy przynosić do świetlicy szkolnej do 3 listopada 2017 r.

Zachęcamy do udziału w akcji!

 Samorząd Uczniowski oraz wychowawcy świetlicy szkolnej

Hura Makulatura 2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie informuje, iż w roku szkolnym 2017/2018 szkołą przystąpiła do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży w COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP.

Składka wynosi 50 zł, którą można wpłacać na konto Rady Rodziców

Nr konta 22 1160 2202 0000 0002 3969 0997

lub do skarbnika trójki klasowej.

 

Zebrania rodziców w dniu 11.09.2017

  • Szkoła Podstawowa nr 47 – klasy 1 – 3 – godzina 17.00
  • Szkoła Podstawowa nr 47 – klasy 4 – 6 – godzina 18.30
  • Szkoła Podstawowa nr 47 – klasy 7 – godzina 17.00
  • Gimnazjum nr 26  w Lublinie – godzina 17.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

w Szkole Podstawowej nr 47 i Gimnazjum nr 26

odbędzie się w dniu 4 września 2017r. :

 

          8.30 – Gimnazjum nr 26 ( sala gimnastyczna )

         10.00 – msza święta w kościele parafialnym

         11.15 – Szkoła Podstawowa nr 47 ( sala gimnastyczna)


Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 47 w Lublinie

rozpoczyna zajęcia w dniu 01 września 2017r.

Dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach  zgodnie z umową.

O G Ł O S Z E N I E
Zapisy na posiłki przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 prowadzi Pani intendent w dniach
28.08 – 01.09.2017r. w godz. 7:30-14:30.
Aby zapisać dziecko na posiłki należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka dostępna u Pani intendent lub pobrać ze strony internetowej szkoły.
Opłaty za posiłki na miesiąc wrzesień należy uiścić na konto szkoły do dnia 10.09.2017r.
Nr konta : BANK PEKAO SA 32 1240 1503 1111 0010 0133 2091
W tytule proszę podać: Imię i nazwisko dziecka, klasę, formę posiłku (tj. śniadanie, obiad, podwieczorek)
W trakcie roku szkolnego można dokonać zapisu dziecka po uprzednim zgłoszeniu do Pani intendent.

Dyrektor Szkoły
mgr Paweł Krysa

W MIESIĄCU WRZESIEŃ
OPŁATY ZA POSIŁKI WYNOSZĄ:
DLA UCZNIÓW KLAS 0
DNI POSIŁKOWYCH: JEST 21
ŚNIADANIA
21 x 1,60 zł = 33,60 zł
OBIADY
21 x 3,10 zł = 65,10 zł
PODWIECZOREK
21 x 1,00 zł = 21,00 zł
R A Z E M
119,70 zł
DLA UCZNIÓW
KLAS 1-7 SP i GIMNAZJUM
DNI POSIŁKOWYCH: JEST 19
OBIADY
19 x 3,10 zł = 58,90 zł
PRACOWNICY
19 x 5,40 zł= 102,60 zł
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 10 WRZEŚNIA

Oswiadczenie-rezygnacja_z_wyzywienia

KARTA_ZGLOSZENIA_UCZNIA_ODDZIAL_0

KARTA_ZGLOSZENIA_UCZNIA

KARTA_ZGLOSZENIA_NAUCZYCIELA

Wyprawka dla ucznia oddziału zerowego

Wszystkie informacje dotyczące pakietu i wyprawki dla sześciolatka

zostaną podane Rodzicom na pierwszym spotkaniu we wrześniu.
Termin spotkania z rodzicami sześciolatków zostanie ustalony

po uroczystości inaugurującej rok szkolny 2017/2018.

Bartek Łukasik z klasy 6b organizowanego przez Gimnazjum nr 5 w Lublinie. Konkurs objęty jest honorowymi patronatami: Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Patronatem Prezydenta Miasta Lublin. Tegoroczna edycja wyłoniła 24 laureatów z 16 szkół podstawowych. Gratulujemy Bartkowi sukcesu.

Barbara Skiba

 

Archiwum