Lublin, 2016-08-25

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół nr 9 w Lublinie, ul. Zdrowa 1

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

8: 30 – rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum nr 26 w sali gimnastycznej, następnie spotkanie z wychowawcami klas w salach

10: 00 – msza święta dla wszystkich uczniów szkoły w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie, ul. Głuska

11: 15 – rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 47 w sali gimnastycznej następnie spotkanie uczniów z wychowawcami w salach

 

 

Oddział przedszkolny w dniu 1 września 2016 pracuje w godzinach 6.30 – 17.00, w tym dniu dzieci mają zapewnione posiłki zgodnie z deklaracją rodziców podczas zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

 

Paweł Krysa

Dyrektor Zespołu Szkół nr 9

w Lublinie

UWAGA!

Podręczniki dla klas I-V Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie oraz dla klas I i II Gimnazjum nr 26 w Lublinie zapewnia szkoła oprócz podręczników do religii i etyki, których tytuły podamy pod koniec wakacji.

 

Podręczniki klasa VI rok szkolny 2016/2017

 

  Podręcznik
j. polski Ewa Horwath, Anita Żegleń, „Słowa z uśmiechem”, Literatura i kultura, WSiP – kl. VI

Ewa Horwath, Anita Żegleń, „Słowa z uśmiechem”, Nauka

o języku i ortografia, cz. 1 i 2, WSiP – kl. VI

j. angielski “Starland 3” podręcznik

 

matematyka „Matematyka wokół nas” klasa 6, podręcznik i ćwiczenia, Wydanie z 2014 r. H. Lewicka, WSiP
historia i społeczeństwo „My i historia” kl. 6, W. Surdyk – Fertsch, B. Olszewska, DEMART/PWN, podręcznik i ćwiczenia
przyroda „Przyrodo witaj!” Prawa przyrody. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej i ćwiczenia, E. Gromek, E. Kłos,

W. Kofta, E. Laskowska, A Melson, + zajęcia warsztatowe dla kl. VI, Wyd. WSiP

 

plastyka J. Lukas, K. Ornak „Do dzieła”. Podręcznik do plastyki + CD dla klas 4-6 + historia sztuki (ćwiczenia do podręcznika z teorią sztuki – style)
muzyka M. Sarnowska, K. Jakubczak – Drążek, O. Kaczyńska: „Nuty, smyki i patyki”, Wyd. WSiP

 

Klasa III GIMNAZJUM rok szkolny 2016/2017

Przedmiot Podręcznik
j. polski „Słowa na czasie”. Podręcznik do kształcenia literackiego

i kulturowego. M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska,

P. Doroszewski;

„Słowa na czasie”. Podręcznik do kształcenia językowego

z ćwiczeniami, A. Grabarczyk

Wyd. Nowa Era

j. angielski „Egzamin gimnazjalny. Repetytorium. Poziom podstawowy

i rozszerzony.” Virginia Evans, Jenny Dooley, Wyd. Express Publishing

j. rosyjski „Echo 3” Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla początkujących. Beata Gawecka – Rajchel Wyd. WSiP
matematyka „Matematyka z plusem” GWO 2011 – podręcznik

„Nowy kalendarz gimnazjalisty. Matematyka”,

M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech, Wyd. GWO 2012

historia „Śladami przeszłości” podręcznik red. Stanisław Roszak, Wyd. Nowa Era
biologia „Puls życia” cz. 3, B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas, zeszyt ćwiczeń cz. 3, M. Zaleska, M. Jaworowska, Wyd. NOWA ERA,
chemia H. Gulińska, , J. Smolińska „Ciekawa chemia” cz. III + ćwiczenia , Wyd. WSiP
fizyka „Świat fizyki – cz.3, B. Sagnowska, Wyd. ZAMKOR

Zbiór zadań z poprzedniego roku

religia „Żyję Twoją miłoscią”, Wyd. GAUDIUM
zajęcia artystyczne Plastyka: B. Mikulik „Osobisty kontakt z dziełami sztuki” – zeszyt ucznia, Wyd. WSiP
geografia „Puls Ziemi 3” , R. Malarz, Zeszyt ćwiczeń 3 J. S. T. Osika, Wyd. Nowa Era

Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, Świat. Wyd. Nowa Era

technika Kontynuacja podręcznika z kl. 2
edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3. Nowa Era, J. Słoma,

G. Zając

wos Dziś i jutro cz. II, I. Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski, A. Janicka

ZARZĄDZENIE NR 32/ 2016
LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 20 czerwca 2016 r.
zmieniające Zarządzenie nr 9/ 2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/ 2017
Na podstawie §14 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1942) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W Zarządzeniu nr 9/ 2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 roku zmienia się § 1 nadając mu poniższą treść:
§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów publicznych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/ 2017: Czytaj więcej

Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NR  71507-2016  w trybie przetargu nieograniczonego na: SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI do stołówki Zespołu Szkół nr 9 przy ul.Zdrowej 1 w  Lublinie w roku szkolnym 2016/2017- 8 części.

ogloszenie_o_wyniku_postepowania

zmiana zarzadzenie rekrutacja ponadgimnazjalne

kandydat_ver_2.1

kryteria_i_liczba_punktow_w_postepowaniu_rekrutacyjnym

Nabor_Gimnazjum_KAND_03.2016

Nabór do Gimnazjum nr 26 w Lublinie

Poniższy harmonogram przedstawia etapy_postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich_obowiązywania

potwierdzenie_obwodu

PROG WYCH 2015 2018

Statut ZS9

UWAGA!

W ZWIĄZKU Z KOŃCEM ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 PROSZĘ PAŃSTWA O KONTAKT TELEFONICZNY TEL. 507 873 667 BĄDŹ OSOBISTY W GODZINACH          7:00-15:00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W CELU UZGODNIENIA KOŃCOWEGO SALDA Z TYTUŁU WYŻYWIENIA DZIECKA ( TJ. KWOTA JAKĄ NALEŻY UIŚCIĆ ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W MIESIĄCU CZERWIEC 2016R.)

 

W MIESIĄCU CZERWIEC
DNI POSIŁKOWYCH

 JEST 17
DLA UCZNIÓW KLAS 0 –VI
OPŁATY ZA POSIŁKI WYNOSZĄ:

ŚNIADANIA 17 x 1,60zł = 27,20zł
OBIADY 17 x 3,10zł = 52,70zł
PODWIECZOREK 17 x 1,00zł = 17,00zł
R A Z E M 96,90zł

 

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 10 CZERWCA

PRACOWNICY 17 x 5,40zł= 91,80zł

 

Zespół Szkół nr 9 w Lublinie ogłasza przetarg na

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017

– 8 części Numer ogłoszenia: 71507 – 2016;

data zamieszczenia: 06.06.2016

Odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ

1.ogloszenie o zamowieniu nr71507

2.SIWZ

3.Zalacznik_nr_9_Formularz_ofertowy

4.Zalacznik_nr_10_UMOWA_NR_ZS

pack

Zalacznik.1 Mieso i wyroby wedliniarskie

Zalacznik.2 Wyroby garmazeryjne

Zalacznik.3 Warzywa-owoce

*Zalacznik.4 Nabial

Zalacznik.5 Pieczywo

Zalacznik.6 Jaja

Zalacznik.7 Mrozonki

Zalacznik.8 Art.ogolnospozywcze

 

*Załącznik 4 -„Zalacznik.4-Nabial.xls” poprawiony 11.06.2016

A.Szymańska

Informujemy

W dniu 14 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół nr 9 w Lublinie odbędą się spotkania Pana Dyrektora Pawła Krysy z rodzicami przyszłych uczniów:

– o godzinie 17:00  –  dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasach I Szkoły Podstawowej od września 2016/2017

– o godzinie 18:00 dla rodziców dzieci rozpoczynających zajęcia w oddziałach „0” od września 2016/2017

Zapraszamy

Wyniki „Konkursu wiedzy o Rosji”

27 kwietnia 2016 r. odbył się szkolny „Konkurs wiedzy o Rosji” dla uczniów klas I i II gimnazjum. Wzięło w nim udział 18 gimnazjalistów. Oto lista uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki:

  • Julia Kaczorowska z kl. 2B – I miejsce,
  • Joanna Wrześniewska z kl. 2B – I miejsce,
  • Michał Bednarz z kl. 1A – II miejsce,
  • Wiktoria Paździor z kl. 2B – III miejsce.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, zaś wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

Maria Kiciak i Alicja Wrzesińska – organizatorki konkursu