Ogłoszenie

Uczniowie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie (oddział 0, SP -47, Gim -26) mogą przystąpić do

ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP.

Okres ubezpieczenia – 01.09.2016 r. – 31.08.2017 r.

Suma ubezpieczenia – 13000 zł

Składka ubezpieczeniowa – 45,00 zł (płatna do 30.09.2016 r. w sekretariacie szkoły)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 9

Paweł Krysa

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK
OPŁATY ZA POSIŁKI WYNOSZĄ:
DLA UCZNIÓW KLAS 0
DNI POSIŁKOWYCH: JEST 21
ŚNIADANIA 21 x 1,60 zł = 33,60 zł
OBIADY 21 x 3,10 zł = 65,10 zł
PODWIECZOREK 21 x 1,00 zł = 21,00 zł
R A Z E M 119,70 zł
DLA UCZNIÓW KLAS 1-6 SP i
GIMNAZJUM
DNI POSIŁKOWYCH: JEST 19
OBIADY 19 x 3,10 zł = 58,90 zł
PRACOWNICY 19 x 5,40 zł= 102,60 zł
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 10 PAŹDZIERNIKA
UWAGA : W DNIACH 14.10 i 31.10 wyżywienie dla odz.0 i dzieci ze świetlicy.

 

oplaty-w-pazdzierniku

Lublin, dn.26.08.2016r.
OGŁOSZENIE
Zapisy na posiłki przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016/2017 prowadzi Pani intendent w dniach
29.08 – 1.09.2016r. w godz. 7:30-14:30.
Aby zapisać dziecko na posiłki należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka dostępna u Pani intendent lub pobrać
ze strony internetowej szkoły.
Odpłatności za posiłki na miesiąc wrzesień należy uiścić na konto szkoły do dnia 10.09.2016r.
Nr konta : BANK PEKAO SA 32 1240 1503 1111 0010 0133 2091
W tytule proszę podać: Imię i nazwisko dziecka, klasę, formę posiłku (tj. śniadanie, obiad, podwieczorek)
W trakcie roku szkolnego można dokonać zapisu dziecka po uprzednim zgłoszeniu do Pani intendent.
Dyrektor Szkoły
mgr Paweł Krysa

 

OGLOSZENIE

OPLATY W WRZESNIU

KARTA_ZGLOSZENIA_UCZNIA_KL.0

KARTA_ZGLOSZENIA_UCZNIA_KL.1-6

KARTA_ZGLOSZENIA_NAUCZYCIELA

W MIESIĄCU WRZESIEŃ
OPŁATY ZA POSIŁKI WYNOSZĄ:
DLA UCZNIÓW KLAS 0
DNI POSIŁKOWYCH: JEST 22
ŚNIADANIA 22 x 1,60zł = 35,20zł
OBIADY 22 x 3,10zł = 68,20zł
PODWIECZOREK 22 x 1,00zł = 22,00zł
R A Z E M 125,40zł
DLA UCZNIÓW KLAS 1-6
DNI POSIŁKOWYCH: JEST 20
OBIADY 20 x 3,10zł = 62,00zł
PRACOWNICY 20 x 5,40zł= 108,00zł
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 10 WRZEŚNIA

Lublin, 2016-08-25

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół nr 9 w Lublinie, ul. Zdrowa 1

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

8: 30 – rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum nr 26 w sali gimnastycznej, następnie spotkanie z wychowawcami klas w salach

10: 00 – msza święta dla wszystkich uczniów szkoły w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie, ul. Głuska

11: 15 – rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 47 w sali gimnastycznej następnie spotkanie uczniów z wychowawcami w salach

 

 

Oddział przedszkolny w dniu 1 września 2016 pracuje w godzinach 6.30 – 17.00, w tym dniu dzieci mają zapewnione posiłki zgodnie z deklaracją rodziców podczas zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

 

Paweł Krysa

Dyrektor Zespołu Szkół nr 9

w Lublinie

UWAGA!

Podręczniki dla klas I-V Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie oraz dla klas I i II Gimnazjum nr 26 w Lublinie zapewnia szkoła oprócz podręczników do religii i etyki, których tytuły podamy pod koniec wakacji.

 

Podręczniki klasa VI rok szkolny 2016/2017

 

  Podręcznik
j. polski Ewa Horwath, Anita Żegleń, „Słowa z uśmiechem”, Literatura i kultura, WSiP – kl. VI

Ewa Horwath, Anita Żegleń, „Słowa z uśmiechem”, Nauka

o języku i ortografia, cz. 1 i 2, WSiP – kl. VI

j. angielski “Starland 3” podręcznik

 

matematyka „Matematyka wokół nas” klasa 6, podręcznik i ćwiczenia, Wydanie z 2014 r. H. Lewicka, WSiP
historia i społeczeństwo „My i historia” kl. 6, W. Surdyk – Fertsch, B. Olszewska, DEMART/PWN, podręcznik i ćwiczenia
przyroda „Przyrodo witaj!” Prawa przyrody. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej i ćwiczenia, E. Gromek, E. Kłos,

W. Kofta, E. Laskowska, A Melson, + zajęcia warsztatowe dla kl. VI, Wyd. WSiP

 

plastyka J. Lukas, K. Ornak „Do dzieła”. Podręcznik do plastyki + CD dla klas 4-6 + historia sztuki (ćwiczenia do podręcznika z teorią sztuki – style)
muzyka M. Sarnowska, K. Jakubczak – Drążek, O. Kaczyńska: „Nuty, smyki i patyki”, Wyd. WSiP

 

Klasa III GIMNAZJUM rok szkolny 2016/2017

Przedmiot Podręcznik
j. polski „Słowa na czasie”. Podręcznik do kształcenia literackiego

i kulturowego. M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska,

P. Doroszewski;

„Słowa na czasie”. Podręcznik do kształcenia językowego

z ćwiczeniami, A. Grabarczyk

Wyd. Nowa Era

j. angielski „Egzamin gimnazjalny. Repetytorium. Poziom podstawowy

i rozszerzony.” Virginia Evans, Jenny Dooley, Wyd. Express Publishing

j. rosyjski „Echo 3” Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla początkujących. Beata Gawecka – Rajchel Wyd. WSiP
matematyka „Matematyka z plusem” GWO 2011 – podręcznik

„Nowy kalendarz gimnazjalisty. Matematyka”,

M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech, Wyd. GWO 2012

historia „Śladami przeszłości” podręcznik red. Stanisław Roszak, Wyd. Nowa Era
biologia „Puls życia” cz. 3, B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas, zeszyt ćwiczeń cz. 3, M. Zaleska, M. Jaworowska, Wyd. NOWA ERA,
chemia H. Gulińska, , J. Smolińska „Ciekawa chemia” cz. III + ćwiczenia , Wyd. WSiP
fizyka „Świat fizyki – cz.3, B. Sagnowska, Wyd. ZAMKOR

Zbiór zadań z poprzedniego roku

religia „Żyję Twoją miłoscią”, Wyd. GAUDIUM
zajęcia artystyczne Plastyka: B. Mikulik „Osobisty kontakt z dziełami sztuki” – zeszyt ucznia, Wyd. WSiP
geografia „Puls Ziemi 3” , R. Malarz, Zeszyt ćwiczeń 3 J. S. T. Osika, Wyd. Nowa Era

Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, Świat. Wyd. Nowa Era

technika Kontynuacja podręcznika z kl. 2
edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3. Nowa Era, J. Słoma,

G. Zając

wos Dziś i jutro cz. II, I. Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski, A. Janicka

ZARZĄDZENIE NR 32/ 2016
LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 20 czerwca 2016 r.
zmieniające Zarządzenie nr 9/ 2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/ 2017
Na podstawie §14 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1942) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W Zarządzeniu nr 9/ 2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 roku zmienia się § 1 nadając mu poniższą treść:
§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów publicznych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/ 2017: Czytaj więcej

Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NR  71507-2016  w trybie przetargu nieograniczonego na: SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI do stołówki Zespołu Szkół nr 9 przy ul.Zdrowej 1 w  Lublinie w roku szkolnym 2016/2017- 8 części.

ogloszenie_o_wyniku_postepowania

zmiana zarzadzenie rekrutacja ponadgimnazjalne

kandydat_ver_2.1

kryteria_i_liczba_punktow_w_postepowaniu_rekrutacyjnym

Nabor_Gimnazjum_KAND_03.2016

Nabór do Gimnazjum nr 26 w Lublinie

Poniższy harmonogram przedstawia etapy_postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich_obowiązywania

potwierdzenie_obwodu

PROG WYCH 2015 2018

Statut ZS9